RA Legislation

ՀՀ օրենքը ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ապահովման մասին

ՀՀ կառավարության որոշում ճանապարհային երթեւեկության կանոնները եւ տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելող անսարքությունների եւ պայմանների ցանկը հաստատելու մասին

ՀՀ կառավարության որոշում ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ցուցանիշների պետական հաշվառման կարգը հաստատելու մասին

ՀՀ կառավարության որոշում վարորդական վկայական ստանալու քննություններ ընդունելու եւ վարորդական վկայական տալու կարգը, ինչպես նաեւ վարորդական վկայական ստանալու համար պարտադիր ներկայացման ենթակա փաստաթղթերի ցանկը սահմանելու մասին

ՀՀ կառավարության որոշում ՀՀ եւ Երեւան քաղաքի ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ազգային ռազմավարությունը եւ հինգ տարվա գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին(մաս 1)

ՀՀ կառավարության որոշում ՀՀ եւ Երեւան քաղաքի ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ազգային ռազմավարությունը եւ հինգ տարվա գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին(մաս 2)